#مرگ_بر_اسرائیل #covid1948

#مرگ_بر_اسرائیل #covid1948

ا #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸 #free_Palestine🇵🇸 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #مرگ_بر_اسرائیل #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #covid1948

ا #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸 #free_Palestine🇵🇸 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #مرگ_بر_اسرائیل #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #covid1948

🔴‏این تصویر مصلی تهران هست.پر شده از مواد غذایی بسته بندی شده برای نیازمندان. مردمی که جلوی دشمناشون سفت و سخت ایستادن بین همدیگه با مهربانی رفتار میکنن. بسیج عهده‌دار این کار بزرگ شده تا ...

🔴‏این تصویر مصلی تهران هست.پر شده از مواد غذایی بسته بندی شده برای نیازمندان. مردمی که جلوی دشمناشون سفت و سخت ایستادن بین همدیگه با مهربانی رفتار میکنن. بسیج عهده‌دار این کار بزرگ شده تا کمک‌های مردمی برسه به دست افرادی که واقعا مستحق هستن. ‎ #کمک_مومنانه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

من عاشق این ماهم با همه شیرینی هاش

من عاشق این ماهم با همه شیرینی هاش

تولدت مبارک آقا . سایه ت تا ظهور امام زمان عج مستدام

تولدت مبارک آقا . سایه ت تا ظهور امام زمان عج مستدام

هر بیست سال یک سپهبد به دست دشمنان انقلاب شهید شده البته در عکس زمان ترفیع شهید صیاد و شهید سلیمانی اشتباه تایپ شده

هر بیست سال یک سپهبد به دست دشمنان انقلاب شهید شده البته در عکس زمان ترفیع شهید صیاد و شهید سلیمانی اشتباه تایپ شده

سه سپهبد ایران

سه سپهبد ایران

آقا خوش آمدی

آقا خوش آمدی

پست نذاری نمیگن مردی

پست نذاری نمیگن مردی

هر چی روحانی تواین هشت سال بین تعطیلی رو تعطیل نکرد خدا همه روازحلقومش کشیدبیرون 😄😜

هر چی روحانی تواین هشت سال بین تعطیلی رو تعطیل نکرد خدا همه روازحلقومش کشیدبیرون 😄😜

برخورد اقشار متفاوت با کرونا: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌▪️‏علوم پزشکی: برای درمان بیماران کم نمی گذاریم سپاه و بسیج: در ضدعفونی معابر و اماکن کمک میکنیم آتش نشانی: ماشین ها و تجهیزات درخدمت وزارت بهداشت معلم ها: ...

برخورد اقشار متفاوت با کرونا: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌▪️‏علوم پزشکی: برای درمان بیماران کم نمی گذاریم سپاه و بسیج: در ضدعفونی معابر و اماکن کمک میکنیم آتش نشانی: ماشین ها و تجهیزات درخدمت وزارت بهداشت معلم ها: درفضای مجازی تدریس را ادامه میدهیم بانکها و ادارات: باوجود خطر، سر کار حاضر میشویم. ...

بخاطر کرونا قرنطینه کرده بودن ، به ماموره میگن از ساعت ۹ به بعد هر کسی رو تو خیابون دیدی با تیر بزن😏 ساعت ۷ یه نفرو با تیر می زنه!🔫🚶‍♀ میگن: اینو چرا زدی؟😳 ...

بخاطر کرونا قرنطینه کرده بودن ، به ماموره میگن از ساعت ۹ به بعد هر کسی رو تو خیابون دیدی با تیر بزن😏 ساعت ۷ یه نفرو با تیر می زنه!🔫🚶‍♀ میگن: اینو چرا زدی؟😳 میگه: یه آدرس دستش بود تا یازده شب هم پیداش نمی‌کرد بیشور😏😂😂 #کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم #بسیج #جهش_تولید ...

#در_خانه_بمانید #کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

#در_خانه_بمانید #کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

👇‏ماهرترین آشپزهای دنیا مال فرانسه و ژاپن و آمریکا نیستن...💬 ماهرترین آشپزهای دنیا اونایی اند که تو ایران با گوشت

👇‏ماهرترین آشپزهای دنیا مال فرانسه و ژاپن و آمریکا نیستن...💬 ماهرترین آشپزهای دنیا اونایی اند که تو ایران با گوشت "الاغ" کوبیده ای درست میکنن که انگشتاتم باهاش میخوری😂😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فقط یه بار دخترا سر من دعواشون شد😊 رفته بودم خونشون خاستگاری خواهربزرگه میگفت واسه تو اومده خواهر کوچیکه میگفت نخیر واسه تو اومده😐😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فقط یه بار دخترا سر من دعواشون شد😊 رفته بودم خونشون خاستگاری خواهربزرگه میگفت واسه تو اومده خواهر کوچیکه میگفت نخیر واسه تو اومده😐😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

از بس دستامو شستم، همینا موندن 😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

از بس دستامو شستم، همینا موندن 😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ #کرونا_را_با_مدد_الهی_شکست_میدهیم

💚مادر است دیگر میخواهد شب عید فرزندش مرتب باشد.تمیز کردن تابلوی شهید کمالی توسط مادرش. 🌷 #شهدا را یاد کنیم با ذکر #صلوات🌷

💚مادر است دیگر میخواهد شب عید فرزندش مرتب باشد.تمیز کردن تابلوی شهید کمالی توسط مادرش. 🌷 #شهدا را یاد کنیم با ذکر #صلوات🌷

♦سوغات زهرآلود فرانسوی! اولین هواپیمای پزشکان بدون مرز از شهر بوردو فرانسه صبح یکشنبه ۳ فروردین راهی تهران شده. نمی‌دونم چرا یاد سال ۱۳۶۲ افتادم که فرانسوی‌های خبیث به اسم کمک به بیماران هموفیلی ایرانی، ...

♦سوغات زهرآلود فرانسوی! اولین هواپیمای پزشکان بدون مرز از شهر بوردو فرانسه صبح یکشنبه ۳ فروردین راهی تهران شده. نمی‌دونم چرا یاد سال ۱۳۶۲ افتادم که فرانسوی‌های خبیث به اسم کمک به بیماران هموفیلی ایرانی، خون‌های آلوده به ویروس HIV رو وارد کشورمون کردن و هزاران نفر از هموطنانمون رو ...