به چشمانت بگو نگاهم نکنند!!!!

بگو وقتی خیـره ات می شوم،

 س...
۸

به چشمانت بگو نگاهم نکنند!!!! بگو وقتی خیـره ات می شوم، س...

دلت که تنگِ یک نفر باشد...
خودِ خدا هم بیاید تا خوش بگذرد و ...
۱

دلت که تنگِ یک نفر باشد... خودِ خدا هم بیاید تا خوش بگذرد و ...

به چه میخندی تو؟؟؟؟

به چه میخندی تو ؟

به شکست دل من ؟

یا ...

به چه میخندی تو؟؟؟؟ به چه میخندی تو ؟ به شکست دل من ؟ یا ...

میدانم...اما فقط یک لحظه...

مــی دانم! کــــار داری!

ســَر...
۲

میدانم...اما فقط یک لحظه... مــی دانم! کــــار داری! ســَر...

ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻦ ﻣﺎﺩﺭ!!!ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ...ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﯽ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ...
۱

ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻦ ﻣﺎﺩﺭ!!!ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ...ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﯽ ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ...

فکر کنیه روز از خواب بیدار میشی...یهو میبینی که یه دختر کوچو...
۷

فکر کنیه روز از خواب بیدار میشی...یهو میبینی که یه دختر کوچو...

.فکر کن.......
۳

.فکر کن.......

.ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﮏ- ﺗﻮ -ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪﯾﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﻬﺮﻩ...
۵

.ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﯾﮏ- ﺗﻮ -ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪﯾﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﻬﺮﻩ...

از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند

 با آنکه...

از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند با آنکه...

شب عروسیه، آخره شبه ، خیلی سر و صدا هست. میگن عروس رفته تو ا...
۶

شب عروسیه، آخره شبه ، خیلی سر و صدا هست. میگن عروس رفته تو ا...

پسـر ...
چے شده عشقم؟؟؟
چرا گریہ میکنے چرا دیگہ نگام نمیکنے؟...
۳

پسـر ... چے شده عشقم؟؟؟ چرا گریہ میکنے چرا دیگہ نگام نمیکنے؟...

خدايا يادته،دستشو گرفتمواوردم پيشت 

گفتم:فقط اينو ميخوام!

...
۱

خدايا يادته،دستشو گرفتمواوردم پيشت گفتم:فقط اينو ميخوام! ...

من:فقط برای خودم هستم..!!!
"من؟!
چه دو حرفیه وسوسه انگیزیست....
۳

من:فقط برای خودم هستم..!!! "من؟! چه دو حرفیه وسوسه انگیزیست....

خدایا...
برای خاموشی شب های انتطارم 
فقط یک فوت کافیست
خاموش...
۱

خدایا... برای خاموشی شب های انتطارم فقط یک فوت کافیست خاموش...

من هرزه نیستم 
اگر پشت شمشاد ها گذاشتم مرا ببوسی
خواستم بدان...

من هرزه نیستم اگر پشت شمشاد ها گذاشتم مرا ببوسی خواستم بدان...

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو!
بلکه...

پسری که تو را دوست داشته باشد تنت را عریان نمیکند بانو! بلکه...

دوست مجازی من 
چند وقت است برایت مینویسم
و تو میخوانی
و گاهی...

دوست مجازی من چند وقت است برایت مینویسم و تو میخوانی و گاهی...

.وقتی بره جلو آینهبخواد آرایش کنهمیرم رو به روش...رژی که دست...
۱

.وقتی بره جلو آینهبخواد آرایش کنهمیرم رو به روش...رژی که دست...