امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارمو فردا بیشتر از امروز.و ای...

امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارمو فردا بیشتر از امروز.و ای...

برگرد:face_with_cold_sweat:
۱

برگرد:face_with_cold_sweat:

زیاد هم نه! فقط آن‌‌قدر باش‌که هرگاه دلم خواستنام کوچکت را ص...

زیاد هم نه! فقط آن‌‌قدر باش‌که هرگاه دلم خواستنام کوچکت را ص...

پس خیلی مواظب خوووودت  بااااش

پس خیلی مواظب خوووودت بااااش

دلم روشن‌است می‌آیی هوا دوباره‌خوبمی‌شود دلم دوباره پر می‌گی...

دلم روشن‌است می‌آیی هوا دوباره‌خوبمی‌شود دلم دوباره پر می‌گی...

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:هر چند که عمریه...
۱

:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:هر چند که عمریه...

باور کن...\"عین و شین وقاف،جداازهم که باشند...هیچ خاصیتی ندا...

باور کن...\"عین و شین وقاف،جداازهم که باشند...هیچ خاصیتی ندا...

جاااااااان

جاااااااان

قصد جانم کرده ای    جانم فدای قصد تووووو

قصد جانم کرده ای جانم فدای قصد تووووو

عشقم این روزا هوای تو .....

عشقم این روزا هوای تو .....