تصور می کردم دیگر به او فکر نمی کنم، اما کافی بود لحظه ای در...
۹

تصور می کردم دیگر به او فکر نمی کنم، اما کافی بود لحظه ای در...

فکر نکنید  درگیر جشن قهرمانی هستیم یادمون رفته😟😂
۴

فکر نکنید درگیر جشن قهرمانی هستیم یادمون رفته😟😂

وقتی که یک نفر رو همیشه ببخشیاین فرصتو ازش میگیری که بفهمه ه...

وقتی که یک نفر رو همیشه ببخشیاین فرصتو ازش میگیری که بفهمه ه...

فكر كردن به تويعني غزلي شور انگيزكه همين شوق مرا خوب ترينم ك...

فكر كردن به تويعني غزلي شور انگيزكه همين شوق مرا خوب ترينم ك...

Before you ask why someone hates you, ask yourself why do yo...

Before you ask why someone hates you, ask yourself why do yo...

برآورده شو برایم#تُ تنها آرزویی هستیکه رسیدنِ به آن برایم آر...

برآورده شو برایم#تُ تنها آرزویی هستیکه رسیدنِ به آن برایم آر...

‏تو فیلم «داره صبح میشه» یه جا پیرمرد داستان میگه:"گاهی یکی ...
۱۸

‏تو فیلم «داره صبح میشه» یه جا پیرمرد داستان میگه:"گاهی یکی ...