الهام

eli.joon

سلامتیه کسایی که هیچکس دوسشون نداره و اونها هم دیگه توقع دوست داشتن رو از کسی ندارن

امتیاز
167020
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
10

پیشاپیش یلداتون مبارک

12

امروز از تمام توانت استفاده کن .، حیف است امروز همان کسی باش...

6

یعنی اینجوریه واقعا

5

ازوقتی این بچه مدرسه ایی ها خوابیدن چقد سرعت اینترنت زیاد شد...

7

ﺩﺭﯾﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺩﯼ…................ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡﺑﯿﺎ ﺍﯾ...

2

ﺗﻨـﻬﺎﯾــــﯽ ﯾﻌﻨــــﯽ . . .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻫ...

7

☜↺نمیــــدونــَــــم ایــن شَبـــــا بَهــــُــونـــــِه❕ ...

5

☜❂ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣﺎ ﻣﯿﻨـﺎﻟﻦ ﺍﺯ ڪمبود ﺩﺧـﺘـﺮِ ﭘﺎڪ √•ﺩﺍﺩﺍﺵ •√ ﻗَﺒﻞ ﺍﺯ...

13

قابل ستایش اند دستانی کهآهنگ محبت را به زیبایی می نوازندو دل...

4

به درخت نگاه کن... قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس ...

3

مادربزرگم میگفت؛اگه مهمون خونه ای بودین و صاحب خونه براتون چ...

3

دوچیزانسانیت رادروجودانسان هاازبین می برد:فریاد، وقتی بایدسک...

7

آخرش همه زیر این خاکهاآرام خواهیم گرفت،مایی کهروی این خاکها ...

19

مراقـــب حــــرف هایتـــان باشیـــد ...وقــــتی زده شدنـــــ...

30

بیدار شو به دنیا سلام کن ...نفسی عمیق بکش... هوا مال ماست .....

10

بهشت هم خشکسالیست… این را دیشب از کف پای مادرم که ترک خورده ...

3

هر وقت زنت گریه میکنه میخواد خرت کنهو هر وقت میخنده مطمئن با...

5

ای کـــــــودک. . .کفش هایم را نپوش تلاش تو برای بزرگ شدنت غ...