■خب خب اینم آخرین پستِ من توی سالِ シ۱۳۹5■ازتون میخوام هر کسی...
۹۹

■خب خب اینم آخرین پستِ من توی سالِ シ۱۳۹5■ازتون میخوام هر کسی...

در به دری بیش نیستیم
۳

در به دری بیش نیستیم

پست فوقه عاطفی
۲۵

پست فوقه عاطفی

رل میزنی؟ :face_with_tears_of_joy:
۴۶۸

رل میزنی؟ :face_with_tears_of_joy:

قوووول میدم
۷

قوووول میدم

پست موقت _همه بگید لطفا
۱۷

پست موقت _همه بگید لطفا

الان دیگه جای هیچ شکی واسم نمونده
۱۸

الان دیگه جای هیچ شکی واسم نمونده

آخر خط
۴

آخر خط

متولد چندمین روز ماه هستین؟؟؟؟؟؟
۲۳

متولد چندمین روز ماه هستین؟؟؟؟؟؟

تنهایی
۱۵

تنهایی

تنهایی
۹

تنهایی

متولد کدوم ماهی
۴۸

متولد کدوم ماهی

خودت بگو
۲

خودت بگو

بدون شرح
۱۱

بدون شرح

خودت بگو
۳

خودت بگو