😂😂😂
۷۴

😂😂😂

😂😂😂
۹

😂😂😂

شما هم اینجورین یا فقط من اینطوریم؟
۱۳

شما هم اینجورین یا فقط من اینطوریم؟

😂😂
۳

😂😂

حالا کی میتونه😂😂😂😂😂
۵۶

حالا کی میتونه😂😂😂😂😂

دزدی وارد خانه یک پیر زنی شد و شروع کرد به جمع کردن اثاث خان...
۶

دزدی وارد خانه یک پیر زنی شد و شروع کرد به جمع کردن اثاث خان...

دقیقا😂😂
۴

دقیقا😂😂

😂😂
۲

😂😂

😐😂
۳

😐😂

گور بابای غم #طنز
۴

گور بابای غم #طنز

خلیلللل
۲

خلیلللل

what the fuck
۱۳

what the fuck