FatemeH

elsa00

امتیاز
76890
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه

اینجا جواب نامهٔ عاشق تغافل است بیهوده انتظار خبر می‌کشیم ما

تو را در روزگاری دوست دارم ؛که عشق را نمی‌شناسند...

تو هر جای جهان باشی،برات از دور میمیرم...!

روزهایی که باهمیم ،از سرنوشتم راضی‌ام ...

و میگویند پرواز کن...:dove_of_peace:

سخت تو را محتاجم....:pensive_face:

گرفتار دنیای ممنوعه ها...

عشق، آغازِ آدمیزادی‌ست... #هوشنگ_ابتهاج

پرنده روی هواو بر فراز چراغ‌های خطردر ارتفاع بی‌خبری می‌پرید...

خوشا رها کردن و رفتن! خوشا پر کشیدن!... خوشا رهایی!... :bust...

گاهی وقتا دل کندن از یه سری چیزهای خوب باعث میشه یه سری چیزه...

1

نقش پیراهنت افتاد در آیینه چنانکه نمازم به قضا رفت ‌و حواسم ...

به قول جوکر مردن راحته ... برام زندگی کن

#شاملو_جان

تو چنین خوب چرایی؟

وقتی چشمت را باز می کنی ؛می بینی بزرگترین ضربه ها راهمانهایی...

گریستمبرای ماکه پاییز نیامده ریختیم...:bust_in_silhouette:مع...

‎دل تنگ و دست تنگ و جهان تنگ و کار تنگ‎از چهارسو گرفته مرا ر...

‏چیزی را کم دارمشاید امیدشاید فراموشیشاید دوستو شاید خودم را...

چقدر حرف داریم برای سکوت کردن...