احسان ملکپور

elster

چه بگویم

امتیاز
350
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

نرو به دوریت عادت ندارم

تدبیر وآینده نگری را حال میکنی

نه تو می مانی .نه من.ونه هیچ یک از مردم این ابادی .به حباب ن...

بدتر از رفتن.گندیست که انسانها به باور هم دیگه میزنند

بدون شرح

این کاریکاتور برنده بر ترین کاریکاتور شد درسال2013

یادش بخیر

همین جوره

1

حیفش...

1

مرحوم ویچت