املیا

emelia

غرورم،شخصیتم،عفتم،با هیچ لزتی عوض نمیکنم.من یک زن واقعی هستم.

و اما ظلم پایدار در دنیااخه تا کی....خانوما وقتش نیست از خود...
۱۲

و اما ظلم پایدار در دنیااخه تا کی....خانوما وقتش نیست از خود...

ظلم علیه کودکان
۶

ظلم علیه کودکان

ظلم به کودکان
۱

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان
۲

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

ظلم به کودکان

بازگشت سرباز زن امریکایی از عراق
۴

بازگشت سرباز زن امریکایی از عراق

فاصله...فاصله...فاصله...چقد از این فاصله بدم میادولی احساس ا...
۷

فاصله...فاصله...فاصله...چقد از این فاصله بدم میادولی احساس ا...

اینجا اهوازهما داریم میلرزیمای لاویو ویسگونیهاااااااااااا
۲۶

اینجا اهوازهما داریم میلرزیمای لاویو ویسگونیهاااااااااااا

زمین میگه:قرررررررر تووووو کمرم فراوووونه نمیدونم کجا بریزم?...
۶

زمین میگه:قرررررررر تووووو کمرم فراوووونه نمیدونم کجا بریزم?...

تو تهران یه باد اومد خیلیها فرار کردن،اینجا از 7 صبح داره زل...
۹

تو تهران یه باد اومد خیلیها فرار کردن،اینجا از 7 صبح داره زل...

نقاشی بدن در جشن سنتی ببر در هند
۱۰

نقاشی بدن در جشن سنتی ببر در هند

با اتمام این مراسم کشاورزان بر این باور هستند که محصولات این...
۵

با اتمام این مراسم کشاورزان بر این باور هستند که محصولات این...

زرد،سیاه،سفید،صورتی،بنفش،ابی،قرمز،سبز و.... رنگها و ماسکهای ...
۵

زرد،سیاه،سفید،صورتی،بنفش،ابی،قرمز،سبز و.... رنگها و ماسکهای ...

شرکت کنندها با حرکات نمایشی و پیچ تاپ هایی که به بدن خود می ...
۲

شرکت کنندها با حرکات نمایشی و پیچ تاپ هایی که به بدن خود می ...

در این جشن یا جشنواره هنرمندان هندی بدنهای کشاورزان و زمین د...
۳

در این جشن یا جشنواره هنرمندان هندی بدنهای کشاورزان و زمین د...

این جشن به نام (اونام) نوعی شکرگزاری برای برداشت محصولی خوب ...
۵

این جشن به نام (اونام) نوعی شکرگزاری برای برداشت محصولی خوب ...