سانیو

emperor_anime-art

دلم نیمه شب ها قدم می‌زند
در آفاقِ بارانیِ چشمِ تو...

با اختلاف، باحال ترین کلیپ اخیر 😂😂😂 از دستتون نره✋بسمه تعالی...

با اختلاف، باحال ترین کلیپ اخیر 😂😂😂 از دستتون نره✋بسمه تعالی...

صداسیما؟
۲

صداسیما؟

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الل...

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الل...

‌‌Jeunes de France !Posez cette question à votre Président :...

‌‌Jeunes de France !Posez cette question à votre Président :...

#خبرگزاری_فارس

#خبرگزاری_فارس

گل زیبای محمدی؛ غربی ها بدان رزِ دمشقی می‌گویند؛ که ریشه این...
۱

گل زیبای محمدی؛ غربی ها بدان رزِ دمشقی می‌گویند؛ که ریشه این...

#مکرون #ابلیس_پاریس

#مکرون #ابلیس_پاریس

برای من غیرقابل باوره اگه مخاطبان BBC رو صرفاً احمق تصور کنم...

برای من غیرقابل باوره اگه مخاطبان BBC رو صرفاً احمق تصور کنم...

#ابلیس_پاریس

#ابلیس_پاریس