بردیا

enfradi_1381

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت...🙃
https://harfeto.timefriend.net/16251385288950

امتیاز
11290
دنبال کننده
52
دنبال شونده
137

سلطان خودتی شیر خرتع

3

ایوار بزرگ فرزند شاه رگنار در سریال وایکینگ ها

4

خوشگل داداش

7

نمیدی که نمیدی چرا هول میدی

2

عشقول داداش

8

#خوشگل خانم داداش

2

رفیقم داغت نبینم

#زخم #تنهایی #دیوونه

2

ابجی خوشگلم

#بردیا #لر #اصالت #بختیاری #دیشموک

#سگدونی #وفا #قلاده #اعتماد #خیانت #تنها