عیسی

essa72

کرد - سنی مذهب

امتیاز
21880
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
9

اس اسی ها کامنت عدد 4

5

خوایا بو خاطری مانگی رمضان و شو قدر کوردستان سر کوتو کی آمین...

10

پسر عموم چند تا لایک داره

9

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺮﯾﺖ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﺳﺲﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻮ...

7

اس اس و عشق است

3

جانم فدای ره پاکت ای علی

3

دو دختربچه‌ی اسراییلی، روی موشک‌هایی که تا ساعاتي دیگر بر سر...

1

سخنانی زیبا برای لحظه ای تفکر و اندیشیدن هیچگاه نمی توانید ی...

من یه مسلمانم

نتیجه حرص و طمع