امتیاز
480
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

اعزام چند تا موشک ایران به مرز

اعزام ارتش ایران به مرز

کشتن چند نفر از داعش

شروع جنگ عراق با داعش

شروع جنگ ارتش عراق با داعش

1

آمادگی کشور ترکیه جنگ با داعش

1

آمادگی کشور ترکیه جنگ با داعش

1

آیا راننده این تریلی زنده است؟؟؟؟!!شوخی کردم :)

آیا به نظرتون راننده این تریلی زنده هست؟؟؟؟

شیر های امروزی.