「┘̶꯭͟ ̶꯭͟∅.͜.̆▴⃯↳̽υnιqυe⸙̶͟͟|̶͎ྂྂ͞▽̶̶̶ⷯ͞.ᷡ͟͞.ⷯ ⫀̶ⷯ⃟ᬼ

f.unique_org

تیڪه‍‌ تیڪشـ‌ ڪرد..͜
زیر‌پاهاشـ‌ لهشـ‌ ڪرد..͜
شڪستشـ‌..͜
ارثـ‌ باباشـ ڪه‍‌ نبـود..͜
قلبـ‌ منـــ‌ بود‌..͜•⃟ꦿ꙰꙰⌦

↵ک‍‌آش‍‌ خ‍‌ودت‍‌م‍‌‍‌ م‍‌‍‌ث‍‌ خ‍‌اط‍‌رات‍‌ت‍‌ ب‍‌را م‍‌‍‌ون‍‌دن‍‌ س‍‌رس‍‌خ‍‌ت‍‌ ب‍‌ودی‍‌ ‍‌ꔷ͜ꔷ!