سینا

f2ft

آدم خوبی نیستم نمی بخشم. دوست نمیدارم رحم ندارم حال نمی کنم حالم خرابه چون ضربه خوردم نمی خوام حس دوست داشتن بیاد سراغم دوباره

امتیاز
40
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

من میگم بیخیال غمه دنیا