fa-sa

fa-sa

امتیاز
210
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
1

برف نو، برف نو، سلام...سلام...بنشین خوش نشسته ای بر بامشادی ...

پاییز که می رسد، دل انارهای ما خون می شود...

چه استراحت خوبی استدر جوار خودمخودم برای خودمبا خودم کنار خو...

من به سیبی خوشنودمو به بوییدن یک بوته ی بابونه .من به یک آین...

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی..اندوه بزرگی ست زمانی که ...

پاییز می رسد که مرا مبتلا کندبا رنگ هایِ تازه مرا آشنا کندپا...

1

اولین نقاشی در این سبک و شاید آخرین :)

گل دادی اما نه در بهاراینگونهعاشق پاییز شدم...

نقاشی و فراغت :)