#محمد_زارع #عصر جدید #بهترینخیلی قشنگ گفت
۶

#محمد_زارع #عصر جدید #بهترینخیلی قشنگ گفت

چرخ گردون چه بخندد چهنخندد تو بخندمشکلی گر سر راه تو ببندد ت...
۱

چرخ گردون چه بخندد چهنخندد تو بخندمشکلی گر سر راه تو ببندد ت...

#سال_نو_مبارک

#سال_نو_مبارک

..دیوار های خیابان رنگشان گرفته....نیمکت های دونفره تنهاییام...
۱

..دیوار های خیابان رنگشان گرفته....نیمکت های دونفره تنهاییام...

مهم نیست چند سالته تو همیشه  مادرت را می خواهی وقتی که احساس...

مهم نیست چند سالته تو همیشه مادرت را می خواهی وقتی که احساس...

Don't let one rainy cloudobliterate your whole skyاجازه نده ...

Don't let one rainy cloudobliterate your whole skyاجازه نده ...

keep your dreams in your mind never say it آرزوهاتو تو ذهنت ...

keep your dreams in your mind never say it آرزوهاتو تو ذهنت ...

#EXO#EXOL#we_are_one
۲

#EXO#EXOL#we_are_one

شازده کوچولو پرسید: آدمای تنها کجا میرنروباه گفت: تو خودشون....

شازده کوچولو پرسید: آدمای تنها کجا میرنروباه گفت: تو خودشون....

#محرم دانش آموز امتحان جغرافی داشت.سوال این بود:تنها قمرکره ...

#محرم دانش آموز امتحان جغرافی داشت.سوال این بود:تنها قمرکره ...

راست گفته اند که مادر نباشد نظم خانه بهم میریزدعلی در نجفحسن...

راست گفته اند که مادر نباشد نظم خانه بهم میریزدعلی در نجفحسن...

چی میشه؟
۳

چی میشه؟

تهران برفی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

تهران برفی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

خداحافظ فرشته مهربونه:loudly_crying_face:
۱

خداحافظ فرشته مهربونه:loudly_crying_face:

#Chanyeol#EXO
۳

#Chanyeol#EXO