فائزه جون

faezeh21

بزرگترین لذت زندگی عشق است:smiling_face_with_smiling_eyes:

فقط۱ مورد انتخاب کنید ببینم بیشترین رای با کدوم اسم ممنون دو...

فقط۱ مورد انتخاب کنید ببینم بیشترین رای با کدوم اسم ممنون دو...

فقط ۱ مورد انتخاب کنید ببینم بیشترین رای با کدوم اسم ممنون د...
۱

فقط ۱ مورد انتخاب کنید ببینم بیشترین رای با کدوم اسم ممنون د...

الهییییی:face_savouring_delicious_food:

الهییییی:face_savouring_delicious_food:

خوشبختی یعنی داشتن نی نی...

خوشبختی یعنی داشتن نی نی...

:smiling_face_with_smiling_eyes:
۲

:smiling_face_with_smiling_eyes:

بترکه چشم حسود

بترکه چشم حسود

ژله های امروزم
۱۰

ژله های امروزم

اینم ژله های امروز من
۵

اینم ژله های امروز من

اینم تاریخ عروسیمون♡
۲

اینم تاریخ عروسیمون♡

:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_suit:
۱

:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_suit:

تولدم مبارک★26 بهمن★
۱۷

تولدم مبارک★26 بهمن★

تولدم مبارک:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_...
۷

تولدم مبارک:black_heart_suit::black_heart_suit::black_heart_...

بهمن :black_heart_suit:
۳

بهمن :black_heart_suit:

من لال شدم رفت

من لال شدم رفت

واقعا متاسفم...
۱

واقعا متاسفم...

خودمو عشقه
۸

خودمو عشقه

خیلی تنهام...
۲

خیلی تنهام...

اون که خوشه بدون من پس بیخیالش....

اون که خوشه بدون من پس بیخیالش....

زیباس
۱

زیباس