#ایران_سوریه_نیست_و_نمیشود#عمار_داره_این_خاک
۲

#ایران_سوریه_نیست_و_نمیشود#عمار_داره_این_خاک

زمان بزن در رو تمام شده:flexed_biceps:انتقااااااااام میگیریم

زمان بزن در رو تمام شده:flexed_biceps:انتقااااااااام میگیریم

اینا کجان الان؟کجاقایم شدن؟#سلبریتی_بی_شرف
۶

اینا کجان الان؟کجاقایم شدن؟#سلبریتی_بی_شرف

سلام ای عزیز دوعالمسلام ای شهیدمحرم#محرم#السلام_علیک_یا_اباع...
۲

سلام ای عزیز دوعالمسلام ای شهیدمحرم#محرم#السلام_علیک_یا_اباع...

گنبدت مال همه...باب الجوادت مال منجای من پشت در میخانه باشدب...

گنبدت مال همه...باب الجوادت مال منجای من پشت در میخانه باشدب...

بعداز یکسال و خورده ایسلام بر ویسگون و ویسگونی ها:victory_ha...
۳

بعداز یکسال و خورده ایسلام بر ویسگون و ویسگونی ها:victory_ha...

جمع کنید بابادلتونو خوش کردید با این رهبرتون !!!....... ﺳﺮ ﮐ...
۷

جمع کنید بابادلتونو خوش کردید با این رهبرتون !!!....... ﺳﺮ ﮐ...

:crystal_ball::mobile_phone::personal_computer::memo: @basir...
۴

:crystal_ball::mobile_phone::personal_computer::memo: @basir...

:blue_heart:أللَّـھُـمَــ ؏َـجـّلْ لِوَلیِـڪْ ألــْفــَرَج:b...

:blue_heart:أللَّـھُـمَــ ؏َـجـّلْ لِوَلیِـڪْ ألــْفــَرَج:b...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...
۲

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

به هرکجای قرآن که مینگرم تورا میبینم....تو عین اللهی یا علی:...

به هرکجای قرآن که مینگرم تورا میبینم....تو عین اللهی یا علی:...

#تبریک به لب ز ره منادی آمد:large_orange_diamond::large_blue...
۵

#تبریک به لب ز ره منادی آمد:large_orange_diamond::large_blue...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...
۱

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...
۵

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...
۱

#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری_ام#غدیری...

:rose:من انقلابی ام، امام ندیده ام:rose:من۱۵ خرداد ۴۲ را  ند...

:rose:من انقلابی ام، امام ندیده ام:rose:من۱۵ خرداد ۴۲ را ند...

:rose:من انقلابی ام، امام ندیده ام:rose:من۱۵ خرداد ۴۲ را  ند...

:rose:من انقلابی ام، امام ندیده ام:rose:من۱۵ خرداد ۴۲ را ند...

:smiling_face_with_smiling_eyes:ک ـورے چــشم :fisted_hand_si...
۱

:smiling_face_with_smiling_eyes:ک ـورے چــشم :fisted_hand_si...