چند #قدم ِ دیگر #بیشتر نماندهتا #انتهای ِ #پیریبه #عقب #نگاه...
۸

چند #قدم ِ دیگر #بیشتر نماندهتا #انتهای ِ #پیریبه #عقب #نگاه...

رسیدن، #فعلِ #تلخی ست، اما آمدن #شیرین است. رسیدن را اغلب با...
۹

رسیدن، #فعلِ #تلخی ست، اما آمدن #شیرین است. رسیدن را اغلب با...

تا وقتی #یاد نگیریم #خودمان را #دوست داشته باشیم#دیگران هم آ...
۳

تا وقتی #یاد نگیریم #خودمان را #دوست داشته باشیم#دیگران هم آ...

:down-pointing_red_triangle:#بهترین #چیزی که در #زندگی می‌تو...
۵

:down-pointing_red_triangle:#بهترین #چیزی که در #زندگی می‌تو...

#بغل کن مرا !!چنان #تنگ که #هیچکس .؛نفهمد  ... #زخم روی تنِ ...
۲

#بغل کن مرا !!چنان #تنگ که #هیچکس .؛نفهمد ... #زخم روی تنِ ...

اونها میگن که قلبت رو دنبال کناما اگه قلبت یه میلیون تکه شده...
۷

اونها میگن که قلبت رو دنبال کناما اگه قلبت یه میلیون تکه شده...

تنهایی را ترجیح میدهم تا بودن با کسی که نمیدونه با خودش چندچ...
۱۲

تنهایی را ترجیح میدهم تا بودن با کسی که نمیدونه با خودش چندچ...

زن ها تا وقتی کم سن و سالند عشق برایشان همه چیز است، آب و نا...
۱۴

زن ها تا وقتی کم سن و سالند عشق برایشان همه چیز است، آب و نا...

‏اگه یه #نگاه به #زندگی ت بندازیمیفهمی #همیشه #اولین کسی که#...
۶

‏اگه یه #نگاه به #زندگی ت بندازیمیفهمی #همیشه #اولین کسی که#...

وقتی این #روح ت باشه که #خسته ست، #خوابیدن #خیلی #کمکی نمیکن...
۲۴

وقتی این #روح ت باشه که #خسته ست، #خوابیدن #خیلی #کمکی نمیکن...

یه جایی میرسه#خفه میشی تو #خودت#گم میشی تو #بغض ت#غرق میشی ت...
۶

یه جایی میرسه#خفه میشی تو #خودت#گم میشی تو #بغض ت#غرق میشی ت...

#من #مغرور تَرین #دلتنگ #دنیا م#دلنوشته
۳

#من #مغرور تَرین #دلتنگ #دنیا م#دلنوشته

#تلنگر#People will talk behind your #back ; make sure to #gi...
۶

#تلنگر#People will talk behind your #back ; make sure to #gi...

کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا را تغییر ندهد، اما م...
۲

کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا را تغییر ندهد، اما م...

چرا باید بسوزی و بسازی؟مگر #عمر را چند بار به #آدمیزادمی دهن...
۷

چرا باید بسوزی و بسازی؟مگر #عمر را چند بار به #آدمیزادمی دهن...

می‌گفت عشق مثل یک بیماری میمونهکه تو هر آدمی یک جور بروز میک...
۶

می‌گفت عشق مثل یک بیماری میمونهکه تو هر آدمی یک جور بروز میک...

#دلم میخواست#نقاش #چیره_دستی بودمتا #لبخند ت را بر #پرده ٔ #...
۴

#دلم میخواست#نقاش #چیره_دستی بودمتا #لبخند ت را بر #پرده ٔ #...

#شعر هایت #رنگ دارند#نفس دارند#قلم ت را برداربر #گونه هایم ا...
۱۰

#شعر هایت #رنگ دارند#نفس دارند#قلم ت را برداربر #گونه هایم ا...

‌┄┅┄┄ೋ
۴

‌┄┅┄┄ೋ

ڪَاهییجورے میشڪننٺ...ڪه وقتی تیڪه هاتوبه هم میچسبونی یه آدمد...
۲

ڪَاهییجورے میشڪننٺ...ڪه وقتی تیڪه هاتوبه هم میچسبونی یه آدمد...