عزیزدلم توراه کربلا عکس رو گرفته الان کربلاست منتظرم برام عک...

عزیزدلم توراه کربلا عکس رو گرفته الان کربلاست منتظرم برام عک...

عزیزدلم به آرزوش  رسید رفت کربلا

عزیزدلم به آرزوش رسید رفت کربلا

عزیزدلم
۲

عزیزدلم

یا حسین غریب مادر

یا حسین غریب مادر

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

سلام دوستان عزیز من اومدو
۳

سلام دوستان عزیز من اومدو

اینم ماکت حرم امام رضا(ع)

اینم ماکت حرم امام رضا(ع)

سلام دوستان واقعا جای همه خالی بود
۱

سلام دوستان واقعا جای همه خالی بود

آخرش منم دعوت شدم ممنونم آقادوستان یه مدت نیستم
۳

آخرش منم دعوت شدم ممنونم آقادوستان یه مدت نیستم

سلام دوستان ویس من دارم میرم مشهد زیارت آقا امام رضا(ع)
۷

سلام دوستان ویس من دارم میرم مشهد زیارت آقا امام رضا(ع)

امروز اولین سالگرد ازدواج منهعزیزم تا آخرین نفس پشتت خواهم م...
۱

امروز اولین سالگرد ازدواج منهعزیزم تا آخرین نفس پشتت خواهم م...