پژواک

fari.joon

همه چی قروقاطی😁
_فقط برای سرگرمی_
#تیک_تاک
#بیلی_ایلیش
#آواکادویی🥑
#چارلی
#تتلو
شهر ما قاضی نداشت قصاب بود... #tataloo
#tatality
خوشکل مهربونم💜🐰👇
@jongkok
🙈💕
https://harfeto.timefriend.net/937756467
👆👆👆👆👆لینک حرف ناشناسم
پست های طنز،دارک،لش،معرفی طور تو پیج میذارم کلا قاطی💖🖐
اگه دوست داشتی فالو کن☺
_شرایط کپی پست:اول پست رو لایک کنید بعدش توی کامنتا اجازه بگیرید و حتما صبر کنید تا جواب بدم🙂
"کامنتارو طول میکشه تا نگاه کنم"

#کریم
۴

#کریم

#کریم
۱

#کریم

#کریم
۴

#کریم

@K_Deurama_Korea
۱

@K_Deurama_Korea

سالها نه بلکه قرن ها میشه به این خندید💔🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...

سالها نه بلکه قرن ها میشه به این خندید💔🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...

😂😂👌👌

😂😂👌👌

🤣🤣🤣🤣💔
۴

🤣🤣🤣🤣💔

😂😂😂💔
۴

😂😂😂💔

😐💔😂
۹

😐💔😂

دقیقاا😂😂😂💔
۲

دقیقاا😂😂😂💔

😂😂😂😂💔💔💔
۳

😂😂😂😂💔💔💔

😭😂
۲

😭😂

جررز😹😂😹😂😹😂😂😂😂😂😂😂😂😂
۱۸

جررز😹😂😹😂😹😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂من واقعا صدای شمارو ندارم😂😂😂
۳

😂😂😂😂من واقعا صدای شمارو ندارم😂😂😂