🔹توزندگی عاشق سه تا "ص" باش:صداقت، صلح، صفا🔹سه تا "خ" را هیچ...
۰

🔹توزندگی عاشق سه تا "ص" باش:صداقت، صلح، صفا🔹سه تا "خ" را هیچ...

یه حس خوب زیبایی.
۴

یه حس خوب زیبایی.

رنگها چقدر زیبا.
۰

رنگها چقدر زیبا.

خدایاهمین که حال دوستانم خوب باشد و لبخند شادی بر لبانشان بر...
۰

خدایاهمین که حال دوستانم خوب باشد و لبخند شادی بر لبانشان بر...

سال ۱۴۰۰
۰

سال ۱۴۰۰

شاید باور نکنید ولی تصویر بالا  توسط و با توجه به رنگ تولیدی...
۰

شاید باور نکنید ولی تصویر بالا توسط و با توجه به رنگ تولیدی...

💐الهی ✨در این شب زیبا💐یڪ ذهن آرام✨یڪ تن سالم💐یڪ خواب شیرین ✨...
۰

💐الهی ✨در این شب زیبا💐یڪ ذهن آرام✨یڪ تن سالم💐یڪ خواب شیرین ✨...

وقتی انسان ها از تنهایی می نالند،منظورشان این نیست...که اطرا...
۰

وقتی انسان ها از تنهایی می نالند،منظورشان این نیست...که اطرا...

دنیای مادنیای روابط آدمها با آدمهانیستدنیای روابطنقابها با ن...
۰

دنیای مادنیای روابط آدمها با آدمهانیستدنیای روابطنقابها با ن...

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو راکی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم...
۰

کی رفته‌ای زدل که تمنا کنم تو راکی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم...

حس خوب این عکس.
۱

حس خوب این عکس.

یه حس خوب تقدیم به شما دوستان عزیز.
۰

یه حس خوب تقدیم به شما دوستان عزیز.

امشب پیش خدا آرزویی کنشاید کوچکترین معجزه اشتمام رؤیای تو ب...
۰

امشب پیش خدا آرزویی کنشاید کوچکترین معجزه اشتمام رؤیای تو ب...

کلیسای اُوِریک نقاشی رنگ روغن است که توسط نقاش هلندی سبک پست...
۳

کلیسای اُوِریک نقاشی رنگ روغن است که توسط نقاش هلندی سبک پست...

زیباییهای آفرینش.
۰

زیباییهای آفرینش.

یه حس خوب تقدیم به شما دوستان عزیز .
۰

یه حس خوب تقدیم به شما دوستان عزیز .

تزریق انرژی مثبت➕تکرار کنیم❤️امروز درهای گذشته را میبندم و د...
۰

تزریق انرژی مثبت➕تکرار کنیم❤️امروز درهای گذشته را میبندم و د...

این گلهای رنگارنگ تقدیم به شما دوستان عزیز و مهربون.
۰

این گلهای رنگارنگ تقدیم به شما دوستان عزیز و مهربون.