فرکام (گرگ زخمی)

farkaam

به‌ نام شیطانی که فهمید خدا و انسان لیاقت سجده ندارند
https://harfeto.timefriend.net/791644048

قانون اول ما:
به هیچکس اعتماد نکن
قانون دوم:
هیچکس با تو نمیمونه ، کسی که میگه بدون تو نمیتونه خواهی دید که بعد تو هم میتونه، کسی هم که تو بدون اون نمیتونی فراموشش میکنی خودت با گذر زمان
قانون سوم:
هیچوقت نترس حتی اگه میدونی بازنده ای ،حمله کن
قانون چهارم:
سه تا مورد قبل رو مرور کن
قانون پنجم:
هیچ وقت نوکرصفت و برده صفت نباش

قانون ششم:
بدردتون نمیخوره نمیگم
قانون هفتم:
مثل مورد ششم
قانون هشتم:
مهم ترین چیزی که باید مواظب باشی خانوادته
قانون نهم:
گرگ زخمی شه،شیر هم پارع پورع میکنه...

قانون دهم فراموش نکن کی بهت اسیب میزنه
این قوی ترت میکنه تو شناخت بقیه...نه سیسشو داریم‌ بریم باشگاه عکس بگیریم نه مردونگی به این چیزاس
نه خوشگلیم نه خوب بودن به ظاهره.... و و‌ و
هرکی دنبال لیاقت خودشه..
مگسو ول کنی باغ گل باز میره سمت گوه؛)

#دنیا_واسه_کصخلاس نه ما👑

با گرگ خوب باش ، چون جواب خوبیتو میده
با آهو بد باش ،چون فاصله ی دوریتو دیده

به نام خدای توانای با عدالت :)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RIC...
۷

به نام خدای توانای با عدالت :)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RIC...

به نام خداوند بخشنده ی مهربان...:)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤...
۳

به نام خداوند بخشنده ی مهربان...:)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤...

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و حال خود را شکر میکنند. ح...
۵

از کسانی که بدبختی دیگران را دیده و حال خود را شکر میکنند. ح...

مغز خیلی خوب است، کاش هر نفر یکی داشت🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤...

مغز خیلی خوب است، کاش هر نفر یکی داشت🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤...

OUT OF PARADISE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FA...
۲۰

OUT OF PARADISE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FA...

BOHEMIAN GROVE IN 13🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO...

BOHEMIAN GROVE IN 13🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO...

REAL UFO PICTURE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - F...

REAL UFO PICTURE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - F...

ILLUMINATI🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAAM...

ILLUMINATI🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAAM...

LOST IN FOG🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...

LOST IN FOG🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...

BAFOWITCH DARK SIDE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO ...
۱۰

BAFOWITCH DARK SIDE🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO ...

-بریدجلو خدا با ماست...+سرباز: پس کی با اوناس که اینجوری مار...
۵

-بریدجلو خدا با ماست...+سرباز: پس کی با اوناس که اینجوری مار...

شما بخاطر بهشت و جهنم گناه نمیکنیما بخاطر انسانیت...خیلی فرق...
۸۱

شما بخاطر بهشت و جهنم گناه نمیکنیما بخاطر انسانیت...خیلی فرق...

KILLER IN TOWN🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FAR...

KILLER IN TOWN🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FAR...

DEATHBELL -🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...
۱

DEATHBELL -🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...

دین افیون توده هاست...🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO ...
۱

دین افیون توده هاست...🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO ...

+ خیلی خیلی مرسی😊منم عاشق گرگم چون گرگ قانونایی داره که بیوم...

+ خیلی خیلی مرسی😊منم عاشق گرگم چون گرگ قانونایی داره که بیوم...

بحونید قشنگه :) .......🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO...
۳۹

بحونید قشنگه :) .......🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO...

بخونید قشنگه:)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FAR...
۷

بخونید قشنگه:)🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FAR...

ANTI ICON -🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...

ANTI ICON -🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FARKAA...

ISIAH THE DEVIL🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FA...

ISIAH THE DEVIL🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤RICKY A GO GO - FA...