نام نیکویت چقدر زیباست #توبر زبان یک واژه ی گویاست #توکام شی...
۴

نام نیکویت چقدر زیباست #توبر زبان یک واژه ی گویاست #توکام شی...

انگار در من قدم میزنیبا ضربان قلبم تنظیم کنآهنگ قدمهایت را #...
۹

انگار در من قدم میزنیبا ضربان قلبم تنظیم کنآهنگ قدمهایت را #...

مادرمکودکی ام رااز دنیا پس گرفتمشاید تا شدن زانویم راکه آبست...
۴

مادرمکودکی ام رااز دنیا پس گرفتمشاید تا شدن زانویم راکه آبست...

شب قدر است و دل با او به پروازبه احساست قسم ، غرقم پر از راز...
۲

شب قدر است و دل با او به پروازبه احساست قسم ، غرقم پر از راز...

خداوندا قسم بر این ، شب نابشب قدر و حضور، قلب بی تاببه آیه آ...
۲

خداوندا قسم بر این ، شب نابشب قدر و حضور، قلب بی تاببه آیه آ...

خدایا عشق و نفرت آفریدیجهانی غرق رحمت افریدیمیان بندگان شاد ...
۵

خدایا عشق و نفرت آفریدیجهانی غرق رحمت افریدیمیان بندگان شاد ...

شوق دیدن تونفس میکشیددر قلبی کهبه زندگیشوق می ورزید #فرزاد_م...
۲

شوق دیدن تونفس میکشیددر قلبی کهبه زندگیشوق می ورزید #فرزاد_م...

قاصدک را بنگرخبر از یار غریبی آورداز نسیم صبح خواهش دارمشاید...
۱۰

قاصدک را بنگرخبر از یار غریبی آورداز نسیم صبح خواهش دارمشاید...

اشک هایی که امان نمیدهدچون آبشاریتپه های تماشاییِ گونه ات را...
۴

اشک هایی که امان نمیدهدچون آبشاریتپه های تماشاییِ گونه ات را...

ابهام نگاهت رابه کدام معشوقگره زده ایکه دست عبادتمباز می مان...
۳

ابهام نگاهت رابه کدام معشوقگره زده ایکه دست عبادتمباز می مان...

اشک هایی که امان نمیدهدچون آبشاریتپه های تماشاییِ گونه ات را...
۹

اشک هایی که امان نمیدهدچون آبشاریتپه های تماشاییِ گونه ات را...

راه دراز است و شب تاریکفانوس خیالمگُر می گیردوقتی از نگاهترا...
۲

راه دراز است و شب تاریکفانوس خیالمگُر می گیردوقتی از نگاهترا...

بیا امشب تو ماه شام من باششرابی آتشین بر جام من باشبرای لحظه...
۱۲

بیا امشب تو ماه شام من باششرابی آتشین بر جام من باشبرای لحظه...

عصرها یک استکان چای یه فرش یا گلیم کهنــــــهو یک رفیق ناب ،...
۷

عصرها یک استکان چای یه فرش یا گلیم کهنــــــهو یک رفیق ناب ،...

افتاب را قدم میزنمدر مسیر طولانی نورتا انتهای وصالشاید خورشی...
۱۱

افتاب را قدم میزنمدر مسیر طولانی نورتا انتهای وصالشاید خورشی...

به تو آلوده امو قلبی که با هر طپشتا مغز استخوانخوشبختی رافری...
۱

به تو آلوده امو قلبی که با هر طپشتا مغز استخوانخوشبختی رافری...

درون سینه ام دردی ست یارای تحمل نیستبرای درد بی درمان شفاعت ...
۲

درون سینه ام دردی ست یارای تحمل نیستبرای درد بی درمان شفاعت ...

غصه هایم را که سر کشیدماز طعم تلخ احساستفریاد استخوانهایم پت...
۳

غصه هایم را که سر کشیدماز طعم تلخ احساستفریاد استخوانهایم پت...