ستاره حیات::large_red_circle: در صورت مواجهه با صحنه تصادفضم...
۲

ستاره حیات::large_red_circle: در صورت مواجهه با صحنه تصادفضم...

ستاره حیات:برای اینکه پرسنل اورژانس ،محل حادثه را زودتر پیدا...
۱

ستاره حیات:برای اینکه پرسنل اورژانس ،محل حادثه را زودتر پیدا...

ستاره حیات::police_cars_revolving_light:ازکجا بفهمم بیمار نف...
۲

ستاره حیات::police_cars_revolving_light:ازکجا بفهمم بیمار نف...

اگه فردی رو دیدید بیهوش ولی دارای تنفس به این حالت برگردونید...

اگه فردی رو دیدید بیهوش ولی دارای تنفس به این حالت برگردونید...

حضور تیم های امداد اورژانس و آتش نشانی در یک قاب

حضور تیم های امداد اورژانس و آتش نشانی در یک قاب

طنز تلخ
۱

طنز تلخ

بدون شرح

بدون شرح

دیدن به چه بهایی آیا دیدن ما از رسیدن ماشین امداد مهمتر  است...
۱

دیدن به چه بهایی آیا دیدن ما از رسیدن ماشین امداد مهمتر است...

پلاسکو فرو ریخت و معرفت ، ماشین آتش نشانی برای امداد هست نه ...
۱

پلاسکو فرو ریخت و معرفت ، ماشین آتش نشانی برای امداد هست نه ...

طنز تلخ

طنز تلخ

ستاره حیات:طرف قلبش درد میگیره.زنگ می زنن که آمبولانس بیاد.آ...

ستاره حیات:طرف قلبش درد میگیره.زنگ می زنن که آمبولانس بیاد.آ...

تفاوت رو احساس کنید
۲

تفاوت رو احساس کنید

داستان فرش که یادتونه

داستان فرش که یادتونه

مولانا

مولانا

یه آمبولانس قدیمی

یه آمبولانس قدیمی