رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات

رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات

مرگ خبر نمی کنه

مرگ خبر نمی کنه

ای کاش نبودیم و نمیدیدیم که عزیزانمون در غم از دست دادن نزدی...

ای کاش نبودیم و نمیدیدیم که عزیزانمون در غم از دست دادن نزدی...

دوست عزیز و استاد خط و نقاشی زحمت این اثر هنری را کشیدند برا...

دوست عزیز و استاد خط و نقاشی زحمت این اثر هنری را کشیدند برا...

منت سر بنده بگذارید و نماز را اقامه فرمایید و یا با فاتحه و ...

منت سر بنده بگذارید و نماز را اقامه فرمایید و یا با فاتحه و ...

انا لله و انا الیه راجعون
۱

انا لله و انا الیه راجعون

راستی فراموش کردم بگویم که خوشبختانه جاده و مدرسه وخانه بهدا...

راستی فراموش کردم بگویم که خوشبختانه جاده و مدرسه وخانه بهدا...

با پنجره های هوشمند که نه نور را به داخل راه میدهد و نه باعث...
۱

با پنجره های هوشمند که نه نور را به داخل راه میدهد و نه باعث...

همه خانه ها گِلی است ولی بعضی هم با بهترین متریال موجود در م...

همه خانه ها گِلی است ولی بعضی هم با بهترین متریال موجود در م...

با معماری های مختلف و مدرناینجا ایران روستای #چاه_جملی است ....

با معماری های مختلف و مدرناینجا ایران روستای #چاه_جملی است ....

اینها خانه های این روستاست هر درب یک خانه  البته منظور از خا...

اینها خانه های این روستاست هر درب یک خانه البته منظور از خا...

سلاماستان خراسان جنوبی ،  شهرستان قائن ، بخش نیمبلوک روستای ...

سلاماستان خراسان جنوبی ، شهرستان قائن ، بخش نیمبلوک روستای ...

چقدر منطقی و متین ...فدای وجودتون آقا

چقدر منطقی و متین ...فدای وجودتون آقا

بعد شش سال مستاجری ازین منزل ییلاق نمودیم به منزل جدید دنیا ...
۱

بعد شش سال مستاجری ازین منزل ییلاق نمودیم به منزل جدید دنیا ...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

ننگ و نفرین ابدی بر دشمنان و بدخواهان رسول گرامی و عزیز اسلا...

خدایا فقط خودت هوای کار مارو داشته باش...

خدایا فقط خودت هوای کار مارو داشته باش...