با اینکه موندنم...عمر رو میده به باد
۴

با اینکه موندنم...عمر رو میده به باد

طراحی قاب موبایل
۳

طراحی قاب موبایل

هنوزم یه تار مو تو به دنیا نمیدم....همین دیشب بازم خواب تو د...
۵

هنوزم یه تار مو تو به دنیا نمیدم....همین دیشب بازم خواب تو د...

دلم تنگته....باز هوام ابریه... نمیدونم دلت الان  با کیه.....
۰

دلم تنگته....باز هوام ابریه... نمیدونم دلت الان با کیه.....

می خواهم موهایم رو به دست باد بسپارم شاید باد آنها را به دست...
۱۱

می خواهم موهایم رو به دست باد بسپارم شاید باد آنها را به دست...

می خواهم هر روز عاشق تر از روز قبل زندگی کنم و بیشتر از تو خ...
۴

می خواهم هر روز عاشق تر از روز قبل زندگی کنم و بیشتر از تو خ...

با اینکه نتوانستم‌ هنوز فراموشت ‌کنم....هر بار در ساحل دریا ...
۰

با اینکه نتوانستم‌ هنوز فراموشت ‌کنم....هر بار در ساحل دریا ...

تنهایی و غروب‌ دریا
۰

تنهایی و غروب‌ دریا

حس کردن گل ها...هر روز زیباستاین‌ یعنی هر روز شروع دوباره زن...
۰

حس کردن گل ها...هر روز زیباستاین‌ یعنی هر روز شروع دوباره زن...

هیچ چیز بهتر از نقاشی آرام بخش تر نیست.....در لحظات تنهایی ب...
۸

هیچ چیز بهتر از نقاشی آرام بخش تر نیست.....در لحظات تنهایی ب...

دستانم را میان گل ها گذاشتم و از درون قلبم تو را صدا کردم.خد...
۱

دستانم را میان گل ها گذاشتم و از درون قلبم تو را صدا کردم.خد...

امروز در دستانم گل رز زرد را گرفتم و بو کردم...ولی بویی نداش...
۰

امروز در دستانم گل رز زرد را گرفتم و بو کردم...ولی بویی نداش...

مزرعه گل
۰

مزرعه گل

حال این روزهای من، حوصله هیچ چیزی رو ندارم حتی خودم...روزها ...
۵

حال این روزهای من، حوصله هیچ چیزی رو ندارم حتی خودم...روزها ...

باز بهار آمد و دلم باز هوای دیدن تو رو دارد......نمی دانم کی...
۲

باز بهار آمد و دلم باز هوای دیدن تو رو دارد......نمی دانم کی...

پائیز یعنی باز تنهائی....یعنی اینکه تو نیستی.
۲

پائیز یعنی باز تنهائی....یعنی اینکه تو نیستی.

من دلم گرفته....
۲

من دلم گرفته....