فرزانه

farzane1386

نزار امشبو دلم با خیال ط سر کنه 😓

به چع دلت خوشه 😁
۵۳

به چع دلت خوشه 😁

😂😁😁😂😂
۲

😂😁😁😂😂

اخر شمارت چع😂
۲۲

اخر شمارت چع😂

😁😂😂😂😂😂
۵

😁😂😂😂😂😂

از کدوم دخترای
۱۵

از کدوم دخترای

🤔🤔
۱۴

🤔🤔

اولین باری که پسرا رانندگی میکرون 😁
۱۸

اولین باری که پسرا رانندگی میکرون 😁

😂😂
۲۱

😂😂

😶😶
۱۲

😶😶

😴😴
۱۹

😴😴

‌‌     🅘'🅜 🅑🅐🅓     ʙᴜᴛ ɪᴛ sᴇᴇᴍs ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ     ᴛ...

‌‌ 🅘'🅜 🅑🅐🅓 ʙᴜᴛ ɪᴛ sᴇᴇᴍs ʏᴏᴜ sᴛɪʟʟ ᴛ...

• ꂑꄞ ꂑ ꂠꂦꋊ'ꋖ ꍩꁲꀰꈼ ꐞꂦꐇ, ꂑꋖ ꂵꈼꁲꋊꌚ ꐞꂦꐇ'ꌅꈼ ꋊꂦꋖ ꂵꐞ ꁅꂦꁲ꒒!
۱

• ꂑꄞ ꂑ ꂠꂦꋊ'ꋖ ꍩꁲꀰꈼ ꐞꂦꐇ, ꂑꋖ ꂵꈼꁲꋊꌚ ꐞꂦꐇ'ꌅꈼ ꋊꂦꋖ ꂵꐞ ꁅꂦꁲ꒒!