#متعد‌بح‌قلبشم‌❤️‌‌A‌‌:F‌‌❤️

fate.r

#off
خداجونم یچیزی بگم؟
بین خودمون بمونح...
بع قرانت قسم!
خیلی دوستش دارم...
❤️A❤️
😻😻


https://harfeto.timefriend.net/674993218

:) #تکست_خاص #تکست_ناب #عکس_نوشته
۲

:) #تکست_خاص #تکست_ناب #عکس_نوشته

چح حسح خبیح...😻💋🌠❤️A❤️             #تکست_خاص #تک...

چح حسح خبیح...😻💋🌠❤️A❤️ #تکست_خاص #تک...

[وقتی به چشمات فکر میکنم نفس کشیدن یادم میره..♥️][When I thi...
۳

[وقتی به چشمات فکر میکنم نفس کشیدن یادم میره..♥️][When I thi...

°•جـــان بــ...ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ...ـا...
۳

°•جـــان بــ...ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ...ـا...

قلبِ من میتونہ تپیدن رو فراموش ڪنہ ‏اما دوست داشتن تو رو نه💎...
۱

قلبِ من میتونہ تپیدن رو فراموش ڪنہ ‏اما دوست داشتن تو رو نه💎...

پادشاهم قلبم ط رو میخاد پس چرا نمیای...آروم و قرار ندارح...ف...

پادشاهم قلبم ط رو میخاد پس چرا نمیای...آروم و قرار ندارح...ف...

#کپشن:با ناامیدیم...با زخمام...با دردام...باتمام نمک رو رخما...

#کپشن:با ناامیدیم...با زخمام...با دردام...باتمام نمک رو رخما...

#خیلی_دوسش_دارم💕A💕😻💞

#خیلی_دوسش_دارم💕A💕😻💞

#کپشن:آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله هاصدای خوش آهنگه ...

#کپشن:آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله هاصدای خوش آهنگه ...

#کپشنخدا جونم یچیزی بگم؟بین خودمون بمونع...بع قرانت قسم!خیلی...

#کپشنخدا جونم یچیزی بگم؟بین خودمون بمونع...بع قرانت قسم!خیلی...

#کپشن:وقتی دونفر عاشقن رابطشونو بهم نزن...درسح بروز نمیدح......

#کپشن:وقتی دونفر عاشقن رابطشونو بهم نزن...درسح بروز نمیدح......

Ι иενεr sτοррε гονιиg уоυΙ jαsτ sτοррεd sноωιиg ιτهيچوَقت عَ...

Ι иενεr sτοррε гονιиg уоυΙ jαsτ sτοррεd sноωιиg ιτهيچوَقت عَ...

درگیرعشق‌تو‌شدم‌تو♡کح‌خواب‌وخیال‌شبامی😴قیدهمح‌چیزوزدم‌😇واسح‌...

درگیرعشق‌تو‌شدم‌تو♡کح‌خواب‌وخیال‌شبامی😴قیدهمح‌چیزوزدم‌😇واسح‌...

😊💔🤞🏻دقیقن
۳

😊💔🤞🏻دقیقن

#کپشن:کاش خبرهایِ خوبسر زده از راه میرسیدند...دستمان را میگر...
۱

#کپشن:کاش خبرهایِ خوبسر زده از راه میرسیدند...دستمان را میگر...

‹زندگے راز بزرگیست ڪھ در ما جاریست!🌿›احساس می کنم تکه ای از ...
۲

‹زندگے راز بزرگیست ڪھ در ما جاریست!🌿›احساس می کنم تکه ای از ...

#کپشن حتما بخون:برای اولین بار عاشقش شدم،عاشق صداشاولین چیزی...

#کپشن حتما بخون:برای اولین بار عاشقش شدم،عاشق صداشاولین چیزی...

دقیقن⁦👌🏻⁩#بعضی چیزا فراموش شدنی نیستن...حتی اگح هزار سالم بگ...

دقیقن⁦👌🏻⁩#بعضی چیزا فراموش شدنی نیستن...حتی اگح هزار سالم بگ...

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنیتا خوش بگذرد فایده ای ندار...
۱

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنیتا خوش بگذرد فایده ای ندار...

کاش میشد یروز تا چشمامو باز میکردم می‌دیدم ک کنارمی 😻 نع این...
۲

کاش میشد یروز تا چشمامو باز میکردم می‌دیدم ک کنارمی 😻 نع این...