یادش بخیر اینو پارسال کشیدم تکنیکش کنته هستش کلی باهاش پز دا...
۱

یادش بخیر اینو پارسال کشیدم تکنیکش کنته هستش کلی باهاش پز دا...

این همه نسبتای بد میدن به ما دختراوالا این نتیجه تنها بودن د...
۷

این همه نسبتای بد میدن به ما دختراوالا این نتیجه تنها بودن د...

#زندایی_ فقط _زندایی_ من #اومده بهم میگه هر کی ندونه من ک می...
۴

#زندایی_ فقط _زندایی_ من #اومده بهم میگه هر کی ندونه من ک می...

#با_ مشکلات _کنار_ بیایید_ تا_ مشکلات _باهاتون_ کنار _بیان #...
۱

#با_ مشکلات _کنار_ بیایید_ تا_ مشکلات _باهاتون_ کنار _بیان #...