fateme534


حرفتون با من...⁦☁️⁩🌈🌼https://harfeto.timefriend.net/563060548

میفهمی ک ...😏
۵

میفهمی ک ...😏

#خاصترین #تکست_خاص

#خاصترین #تکست_خاص

#تکست_ناب #عشق #تکست_خاص #تنهایی #دخترونه
۵

#تکست_ناب #عشق #تکست_خاص #تنهایی #دخترونه

🦋❤️

🦋❤️

‌‏از یه جایی به بعد با خیلی از آدما کم حرف میشی ، چون احساس ...

‌‏از یه جایی به بعد با خیلی از آدما کم حرف میشی ، چون احساس ...

❤️♥️
۲

❤️♥️

همیشه دوس داشتم یکی‌و داشته باشم که هرموقع ازش پرسیدن از چی ...
۱

همیشه دوس داشتم یکی‌و داشته باشم که هرموقع ازش پرسیدن از چی ...

:اسکار سَخت ترین برخورد جهان هم میرسه به عادی رفتار کردن و ع...

:اسکار سَخت ترین برخورد جهان هم میرسه به عادی رفتار کردن و ع...

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم رادر دل ابر،نگهداری باران سخت اس...

لحظه ی بغض نشد حفظ کنم چشمم رادر دل ابر،نگهداری باران سخت اس...

#زیبا #خاص #بینظیر

#زیبا #خاص #بینظیر

[.🌿.]بفَرما..اینم‌فَردایۍکہ‌دیشب‌نگرانش‌بودۍآنچہ‌نَگفتم...!🚶...

[.🌿.]بفَرما..اینم‌فَردایۍکہ‌دیشب‌نگرانش‌بودۍآنچہ‌نَگفتم...!🚶...

#زیبا
۱

#زیبا

واسه خیلیا خودت نباشچون خودت واسه خیلیا زیادیه :)

واسه خیلیا خودت نباشچون خودت واسه خیلیا زیادیه :)

:کاش آدما دفترچه راهنما داشتن که توش نوشته بوداین آدم ممکنه ...

:کاش آدما دفترچه راهنما داشتن که توش نوشته بوداین آدم ممکنه ...

#زیبا #خاص #بینظیر

#زیبا #خاص #بینظیر

⁦(-_-;)・・・⁩
۲

⁦(-_-;)・・・⁩