fateme

fatemehb

امتیاز
98780
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
12

چشامو ب نابینایی میفروشم....تا عشقمو باکس دیگه ای نبینم

9

دودلی ات را ک میبینم گفتن دوستت دارم هایت تنها ترم میکند....

3

این روزها انسان ها ب دست هم پیرمیشوند تا ب پای هم

3

پشت این بغض بیدی لرزان نشسته ک خیال میکرد با هربادی نمیلرزد

3

تصمیم گرفتم انقدر کمیاب شوم تاشاید دلی برایم تنگ شودولی افسو...

2

taylor swift

2

دفتر شعر هایم راسفید میگذارم.......دوری از تو نوشتن ندارددرد...

1

پاییزاست فصل باران.....راستی پاییز!من بارانی ترم یاتو؟تو یک ...

1

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن ارزوهایت سخن میگویند....

عجب دنیایی شده.....!!به راحتی له کردن مورچه ای زیر پا لهت می...

3

ماعادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ میرسه اگه تو خونه باشیم کان...

چ دیر فهمیدم قطار زندگی منتظر هیچ کس نمیمونه