فـقط من آدم حسابش میکردم ولی خب منم از دست داد !

فـقط من آدم حسابش میکردم ولی خب منم از دست داد !

♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡𝚃𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚌𝚊𝚗'𝚝 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜, 𝚒𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚎𝚊𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝...

♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡𝚃𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚌𝚊𝚗'𝚝 𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜, 𝚒𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚎𝚊𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝...

بعضےحرف‌ ها مثل‌ پلاستیکه↰🕷͜჻↳سے‌ صد‌ سال‌ طول‌ میکشه توے‌ ق...

بعضےحرف‌ ها مثل‌ پلاستیکه↰🕷͜჻↳سے‌ صد‌ سال‌ طول‌ میکشه توے‌ ق...

Karma has no menu.You get served what you deserve.کار ما منو...

Karma has no menu.You get served what you deserve.کار ما منو...

..رفیق اونقد بخند تاگوش دنیا کَر بشع🦄💟safajoonam..Avajoonam
۴

..رفیق اونقد بخند تاگوش دنیا کَر بشع🦄💟safajoonam..Avajoonam

𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓯𝓸𝓻𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰تــ♡ــوآرامبخـشِ تمـا...

𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓯𝓸𝓻𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰تــ♡ــوآرامبخـشِ تمـا...

ᵞᴼᵁᴿ ᴸᴵᶠᴱ ᴰᴼᴱˢ ᴺᴼᵀ ᴳᴱᵀ ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ ᴮᵞ ᶜᴴᴬᴺᴳᴱ ᴵᵀ ᴳᴱᵀˢ ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ ᴮᵞ ᶜᴴ...

ᵞᴼᵁᴿ ᴸᴵᶠᴱ ᴰᴼᴱˢ ᴺᴼᵀ ᴳᴱᵀ ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ ᴮᵞ ᶜᴴᴬᴺᴳᴱ ᴵᵀ ᴳᴱᵀˢ ᴮᴱᵀᵀᴱᴿ ᴮᵞ ᶜᴴ...

❲ˢtayˢtrong..❳🛸🤍❮قوےبمون...❯🦋🌸(💛🌻🔗)

❲ˢtayˢtrong..❳🛸🤍❮قوےبمون...❯🦋🌸(💛🌻🔗)

#طُ فقط باش❤😍Ava..safa ..joon #دخترانه
۳

#طُ فقط باش❤😍Ava..safa ..joon #دخترانه

♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡-هر آدمی باید یه نفرو داشته باشه که نه تنها از ...

♡┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄♡-هر آدمی باید یه نفرو داشته باشه که نه تنها از ...

【 I just want you to know that "having" is what i live for 】...
عکس بلند

【 I just want you to know that "having" is what i live for 】...

#جان و جهان تویی 😍✌عشقولیس #جذاب

#جان و جهان تویی 😍✌عشقولیس #جذاب

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕤𝕠𝕞𝕖ℙ𝕦𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕕𝕠𝕨𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 💛تحویل گرفتن بعضیا ،ز...

𝕋𝕒𝕜𝕖 𝕤𝕠𝕞𝕖ℙ𝕦𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕕𝕠𝕨𝕟 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕖𝕣𝕤𝕠𝕟𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪 💛تحویل گرفتن بعضیا ،ز...

ᵗʰᵉʳᵉ ᶦˢ ᵃˡʷᵃʸˢᵃ ʳᵉᵃˢᵒⁿ ᵗᵒ ˢᵐᶦˡᵉ  ᶠᶦⁿᵈ ᶦᵗهمیشه 🌈  یه دلیلی ب...

ᵗʰᵉʳᵉ ᶦˢ ᵃˡʷᵃʸˢᵃ ʳᵉᵃˢᵒⁿ ᵗᵒ ˢᵐᶦˡᵉ ᶠᶦⁿᵈ ᶦᵗهمیشه 🌈 یه دلیلی ب...