آمین
۷

آمین

زندگی من بر سه اصل استوار است:نگاه مادرملبخند مادرمدعای مادر...
۲

زندگی من بر سه اصل استوار است:نگاه مادرملبخند مادرمدعای مادر...

#استقلال💙💙💙#عشق-#زندگیه-#استقلالیم-

#استقلال💙💙💙#عشق-#زندگیه-#استقلالیم-

🌷🌷❤😍
۱

🌷🌷❤😍

امین ،😍😍

امین ،😍😍

میشه ی بار دیگ خندهایت را ببینیم سردار؟🌷🌷

میشه ی بار دیگ خندهایت را ببینیم سردار؟🌷🌷

شهید جانان روحت شاد
۱

شهید جانان روحت شاد

🌷🌷🌷

🌷🌷🌷

عالیه

عالیه

خونی ک در رگ ماست هدیه ب رهبر ماست

خونی ک در رگ ماست هدیه ب رهبر ماست

#رفیق شهیدم،🌷
۳

#رفیق شهیدم،🌷

روحت شاد رفیق شهیدم
۶

روحت شاد رفیق شهیدم

🌷🌷شهدا

🌷🌷شهدا

میشه خدایا
۱

میشه خدایا

یار خدایی

یار خدایی

روحت شاد
۲

روحت شاد

اسطوره ایران
۳

اسطوره ایران