ای جان ...

ای جان ...

تست چشم پزشکی؟؟؟

تست چشم پزشکی؟؟؟

چه حالی میده

چه حالی میده

بچه ها بیاین پیشم خب!!!!
۳

بچه ها بیاین پیشم خب!!!!

لازم نیست تومنودوست داشته باشی,من توروبه اندازه ی هردوتامون ...

لازم نیست تومنودوست داشته باشی,من توروبه اندازه ی هردوتامون ...

روز دختر جونا مباااااااارک!!!

روز دختر جونا مباااااااارک!!!

دلتنگی همیشه همراهم می آید، مثل سایه بی ردپا…

دلتنگی همیشه همراهم می آید، مثل سایه بی ردپا…

دوستت دارم هدیه ایستکه هر قلبی فهم گرفتنش را نداردقیمتی دارد...

دوستت دارم هدیه ایستکه هر قلبی فهم گرفتنش را نداردقیمتی دارد...

حرفهایم را تعبیر میکنیسکوتم را تفسیردیروزم را فراموشفردایم ر...

حرفهایم را تعبیر میکنیسکوتم را تفسیردیروزم را فراموشفردایم ر...

ای بابا...
۲

ای بابا...

عاشقانه ها...

عاشقانه ها...

اره......

اره......