رحمت الهی
۲

رحمت الهی

✨ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ✨ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ...

✨ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ✨ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ...

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکداگر باران بند بیاید از...
۲۰

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکداگر باران بند بیاید از...

شیشه های شکسته تعویض می شوندپل های شکسته ، تعمیرآدم های شکست...
۶

شیشه های شکسته تعویض می شوندپل های شکسته ، تعمیرآدم های شکست...

زندگی تکرار فرداهای ماست  میرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میما...
۵

زندگی تکرار فرداهای ماست میرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میما...

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم به شرطی که دست دیگرم را تو گ...
۱

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم به شرطی که دست دیگرم را تو گ...

در بدترین روزها امیداور باش ،زیرا زیباترین بارانها از سیاه ت...
۱

در بدترین روزها امیداور باش ،زیرا زیباترین بارانها از سیاه ت...

چون آب به جویبار و باد به دشتروزی دگر از عمر من و تو بگذشتای...
۱

چون آب به جویبار و باد به دشتروزی دگر از عمر من و تو بگذشتای...

گاهی که دلگیر می شوم از دنیایم تنها محرم دلم خداست و بس ...ا...
۵

گاهی که دلگیر می شوم از دنیایم تنها محرم دلم خداست و بس ...ا...

ایمان و عملایمان است كه عمل را مى ‏آفریند و این عمل است كه ا...
۲

ایمان و عملایمان است كه عمل را مى ‏آفریند و این عمل است كه ا...

راه هایی برای صدقه :لب پنجره اتاقت كاسه ای آب و غذا برای پرن...
۱

راه هایی برای صدقه :لب پنجره اتاقت كاسه ای آب و غذا برای پرن...

گاهی دلت از سن و سالت می گیردمیخواهی کودک باشیکودک به هر بها...
۱

گاهی دلت از سن و سالت می گیردمیخواهی کودک باشیکودک به هر بها...

مردی به همراه دو کودکش داخل اتوبوس بودند.بچه ها شیطنت و سر و...
۲

مردی به همراه دو کودکش داخل اتوبوس بودند.بچه ها شیطنت و سر و...

هوا بدجورى طوفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى از سرما م...
۱

هوا بدجورى طوفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى از سرما م...

دلم می خواهد امشب شعر من جور دگر گرددعصیان نمایدبغض من را مر...
۱۰

دلم می خواهد امشب شعر من جور دگر گرددعصیان نمایدبغض من را مر...

میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد یه عمری خودمونو کشتیم ...
۲

میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد یه عمری خودمونو کشتیم ...