اوووووم جاتون خالی
۳

اوووووم جاتون خالی

شمعدونی حیاطمون
۷

شمعدونی حیاطمون

دخمل ما چقد لایک داره
۱۹

دخمل ما چقد لایک داره

بفرمایید دسر بعد از افطاری خونه بابا جونم
۲۲

بفرمایید دسر بعد از افطاری خونه بابا جونم

بدون شرح
۲

بدون شرح

بفرمایید افطاری روزه دارا روزتون قبول
۱۳

بفرمایید افطاری روزه دارا روزتون قبول

دخملمون هلنا جون
۶

دخملمون هلنا جون

لایک
۲

لایک

آمیییین
۱

آمیییین

اینم نفسه ما شاید باور نکنید ولی خیلی فهمیدست فراتر از سنش ح...
۸

اینم نفسه ما شاید باور نکنید ولی خیلی فهمیدست فراتر از سنش ح...

ای جان این دخمل چه نازه
۱

ای جان این دخمل چه نازه

چه کوتاه است عمر آدمی
۴

چه کوتاه است عمر آدمی

نازی
۱

نازی

پسرمون چقد لایک داره امیر علی جون
۱۱

پسرمون چقد لایک داره امیر علی جون

خدا یا به تو پناه میبرم

خدا یا به تو پناه میبرم

که اگه مردم بودن الان اینجا نبودم

که اگه مردم بودن الان اینجا نبودم

چکار کنم
۱۲

چکار کنم

الهی
۷

الهی

دخملمون چقد نازه
۱۰

دخملمون چقد نازه