مَرگـ......

مَرگـ......

هرچی بزرگتر شدیم مشکلاتمونم بیشتروبزرگتر شدند😪😑
۲

هرچی بزرگتر شدیم مشکلاتمونم بیشتروبزرگتر شدند😪😑

شما ازپدرمادراتون پرسیدین بچه چجوری بدنیامیاد؟؟؟ چی بهتون گفتن😂😂کامنت اجباری💪💪
۴

شما ازپدرمادراتون پرسیدین بچه چجوری بدنیامیاد؟؟؟ چی بهتون گفتن😂😂کامنت اجباری💪💪

......💔💔😐
۱

......💔💔😐

عاشق روبرعکس کنی میشه «قشاع» لغت‌نامه‌ی دهخدا رو که باز کردم معنی قشاع این بود: دردی که درمان ندارد

عاشق روبرعکس کنی میشه «قشاع» لغت‌نامه‌ی دهخدا رو که باز کردم معنی قشاع این بود: دردی که درمان ندارد

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمی‌بینیم.!
۵

شاید ما کوریم قشنگیايِ دنیارو نمی‌بینیم.!

اونی که لیاقت نداره مال همه

اونی که لیاقت نداره مال همه

آنلاینـ ترینا تنها تریننـ.....#تنها #عشق #عاشق #عاشقانه #دپ
۴

آنلاینـ ترینا تنها تریننـ.....#تنها #عشق #عاشق #عاشقانه #دپ