روزگارم را سیه کردند و می گویند شب استآتشی برجانم افروختند م...
۴

روزگارم را سیه کردند و می گویند شب استآتشی برجانم افروختند م...

دنیاموشکست !
۵

دنیاموشکست !

برای رفع دلتنگیهای کشنده امچاره ای نیستجز سکوت درداوروصبری ت...
۴

برای رفع دلتنگیهای کشنده امچاره ای نیستجز سکوت درداوروصبری ت...

سلام دوستای گلم صبح شمابخیروشادی
۴

سلام دوستای گلم صبح شمابخیروشادی

درونم غوغاست ... ساده می شکنم!با یک تلنگر کوچک!اینگونه نبودم...
۲

درونم غوغاست ... ساده می شکنم!با یک تلنگر کوچک!اینگونه نبودم...

بیا ای بهترین درمان قلبممداوا کن غم پنهان قلبمقسم بر خالق دل...
۱

بیا ای بهترین درمان قلبممداوا کن غم پنهان قلبمقسم بر خالق دل...

جغرافیای کوچک منبازوان توستکاش تنگ تر شودسرزمین من...
۱

جغرافیای کوچک منبازوان توستکاش تنگ تر شودسرزمین من...

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣـﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺪﺍﺷـﻮﻥ ﺁﺭﻭﻣﻤﻮﻥ ﻣـﯿﮑﻨﻪ،ﻧـﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺩﯾﻮ...
۱

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣـﺘﯽ ﺍﻭﻧـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺻـﺪﺍﺷـﻮﻥ ﺁﺭﻭﻣﻤﻮﻥ ﻣـﯿﮑﻨﻪ،ﻧـﮕﺎﻫﺸﻮﻥ ﺩﯾﻮ...

زیباترین جمله سهراب سپهری        چه زیبا گفت سهراب !! *   آن...
۱

زیباترین جمله سهراب سپهری چه زیبا گفت سهراب !! * آن...

به سلامتی اونایی که مدت هاست کسی بغلشون نکرده، که مدت هاست ک...
۳

به سلامتی اونایی که مدت هاست کسی بغلشون نکرده، که مدت هاست ک...

کسی صدای شکستن قلبمونشنید.
۲

کسی صدای شکستن قلبمونشنید.

خدایا صبرم با دردم نمیخواند"صبری که دادی تمام شد, اما دردم ب...
۶

خدایا صبرم با دردم نمیخواند"صبری که دادی تمام شد, اما دردم ب...

شمابه عشقتون چی میگید؟
۲۱

شمابه عشقتون چی میگید؟

قشنگه نه؟کی ازاین خوشش میاد؟
۷

قشنگه نه؟کی ازاین خوشش میاد؟

کودک درونم برایت دلتنگی می کند...بچه است دیگرنمی فهمد جدایی ...
۸

کودک درونم برایت دلتنگی می کند...بچه است دیگرنمی فهمد جدایی ...

عزیزم چه خوشگله
۴

عزیزم چه خوشگله

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فرام...
۳

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فرام...