fatimaoesghesh

fatimaoesghesh

همه زندگیم خلاصه می شه در چشمان تو و لبخندی که میزنی می دانی دنیایی من کنار تو زیباست با من بمان ... مرد من عاشقانه می خواهمت

عاشقمممممممم
۰

عاشقمممممممم

چه موهبتی بالاتر از اینکه تورا دارم تولدت مبارک دختر قشنگممم...
۰

چه موهبتی بالاتر از اینکه تورا دارم تولدت مبارک دختر قشنگممم...

اینم عدد یک واسه یکسالگیش
۰

اینم عدد یک واسه یکسالگیش

نمی دونم هنرمند بودم که خدا بهم دختر داد یا دختر داد که هنرم...
۰

نمی دونم هنرمند بودم که خدا بهم دختر داد یا دختر داد که هنرم...

داداشام زندگیم ،😍😍😘😘😍😍😍😍
۱

داداشام زندگیم ،😍😍😘😘😍😍😍😍

ماست دوست داره ،😘😘😍😍😘😘😘😍😍
۱

ماست دوست داره ،😘😘😍😍😘😘😘😍😍

خدایا ازت ممنونم بخاطر تم تک نعمت هات بخاطر دخترم عشقم
۲

خدایا ازت ممنونم بخاطر تم تک نعمت هات بخاطر دخترم عشقم

بنظرتون واسه تولد یک‌سالگی دخترم اینو بدوزم واسش؟؟
۸

بنظرتون واسه تولد یک‌سالگی دخترم اینو بدوزم واسش؟؟

خواهر شوهر دوستم داشتنی من ،😘😍😍
۵

خواهر شوهر دوستم داشتنی من ،😘😍😍

ونابودی اولین گلدان با اولین قدم ها ،😍😍😘😘😘😍
۰

ونابودی اولین گلدان با اولین قدم ها ،😍😍😘😘😘😍

اینم گل رز دوست داشتنی حیاط خونه ام
۲

اینم گل رز دوست داشتنی حیاط خونه ام

جواب لطفا کامنت
۲

جواب لطفا کامنت

الهی مامان فداش ،😘😘😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘🌼💖
۰

الهی مامان فداش ،😘😘😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘🌼💖

«تا دختر دار نشی پدر نمی شی»اینو بابام می گفت؛ وقتی خدا دختر...
۴

«تا دختر دار نشی پدر نمی شی»اینو بابام می گفت؛ وقتی خدا دختر...

شاه توت #مربا #شربت #
۰

شاه توت #مربا #شربت #

دنیای منی توووووووووووو،😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍🌼🌸
۳

دنیای منی توووووووووووو،😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍🌼🌸

بهارو دوست داشتنی هاش #سیب ترش #گل محمدی #توت #
۰

بهارو دوست داشتنی هاش #سیب ترش #گل محمدی #توت #

نفسمممممممم؛دخترررررررم
۳

نفسمممممممم؛دخترررررررم

این شعر رو بخونید لطفاً کامنت
۱

این شعر رو بخونید لطفاً کامنت