maryam♡

favourite

بهترین کادویِ خدا به مـن
دادنِ تو به مـن بود رفیــق جانـا

@AALIJENAB

رفیق که داشته باشی دقایقِ پاییزی‌ات
لبریزِ عشق و آرامش می شود
خیابانها جان می دهند برایِ قدم زدن
و هر اتفاقِ کوچکی ، بهانه ای می شود برای شاد بودن
کسی که با گرمیِ حضورش
سرمایِ پاییزِ تو را می گیرد
کسی که محبتش بی منت است و
معرفتش بی پایان ....
کسی که آفریده شده
تا بانیِ بهترین خاطراتِ زندگی ات باشد ...

قشنگ خوند😁😁
۳

قشنگ خوند😁😁

اگه مهم نیس پس چرا🤔🤣
۳

اگه مهم نیس پس چرا🤔🤣

باس اینطوری بهش میگفت ک بره🤣🤣😁
۳

باس اینطوری بهش میگفت ک بره🤣🤣😁

#عصر_بخیر😍😍👌

#عصر_بخیر😍😍👌

ایول حاجی😁😁👌
۲

ایول حاجی😁😁👌

آره یادش بخیر😁😁️😜
۱۴

آره یادش بخیر😁😁️😜

حمیرا😜
۱۵

حمیرا😜

چه رقصی هم داشتن😁😁
۲

چه رقصی هم داشتن😁😁

😍😜
۴

😍😜

چقد ازاین کارا میکردیم🤣
۶

چقد ازاین کارا میکردیم🤣