ო ค ɾ ყ ค ო

favourite

عالیجنابِ یواشکی ام ...!
امشب از آن شبهاست که دل قرار ندارد برایت...
امشب "ستاره های آسمان" هم بیقرارند...
کاش می آمدی و روشن میکردی
شبِ این به انتظار نشسته ات را ....


بهترین کادویِ خدا به مـن
دادنِ تو به مـن بود رفیــق جانـا

@AALIJENAB

حسِ بودنت قشنگ ترین حسِ دنیــــــاست
تو کـه باشی هر روز را نه
هر ثانیه را عشـــــق است ...

یه فرشته دارم تو دنیام رفیـقمه💎👑

امتیاز
5316420
دنبال کننده
1166
دنبال شونده
1
2

#ایده_هنری

#ایده_هنری

2

#ایده_هنری

2

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

2

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری

#ایده_هنری