ای پسر بد!!!!!

ای پسر بد!!!!!

ای ای
۱

ای ای

یادمون باشه دیگه

یادمون باشه دیگه

جالبه

جالبه

بدون شرح

بدون شرح

این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست
۱

این حسین کیست که همه عالم دیوانه اوست

بدون شرح

بدون شرح

جالبه

جالبه

خخخخخخهههه

خخخخخخهههه

ای بابا

ای بابا

خخخخخخــ؟؟؟

خخخخخخــ؟؟؟

باحاله

باحاله

آدم باحالی بود

آدم باحالی بود

بازم معرفت سگ

بازم معرفت سگ

خدا بیامرزدت

خدا بیامرزدت

ایران دیگه چه میشه کرد

ایران دیگه چه میشه کرد