*عید غدیر و عید ولایت          تابیده بر دل نور هدایتشد نازل...

*عید غدیر و عید ولایت          تابیده بر دل نور هدایتشد نازل...

عکس نوشته٬دلنوشتهعکس نوشته+دلنوشته+چالش روزانه =برترین کانال...

عکس نوشته٬دلنوشتهعکس نوشته+دلنوشته+چالش روزانه =برترین کانال...

نازی بچه همرو نگا
عکس بلند
۵

نازی بچه همرو نگا

داداشی تولدت مبارک
۱

داداشی تولدت مبارک

تیریم
۱

تیریم

هههذ

هههذ

تیریم

تیریم

امید اجیش

امید اجیش

عاشق دلخسته
۵

عاشق دلخسته

:face_throwing_a_kiss:
۱۷

:face_throwing_a_kiss: