امتیاز
4510
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

به سلامتی اونی که تا اخر عمر یادش از خاطرم نمیره ولی مجبور ب...

3

خداجون به امید خودت

2

ای جانمممممممم

2

ماه من غصه نخور

1

مى خواهم عصاره نه،شراب تلخ زندگى خودم راچکه چکه در گلوى خشک ...

آزارم میــــــــدهی...به عمــــد...یا غیر عمــــد...خدا میــ...

... ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺎ ...ﺁﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯼ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﻭﺳﺘ...

دوسش دارم

عاشقانه

عاشقانه

2

deltangi hese nabodane kasi ast ke vojodat tamanaye bodanash...

خداحافظي نميكنم مهربونم

2

وقتي اون و دارم كنارم همه لحظه ها ارومه

دوستش دارم

1

عاشق که میشوی لالایی خواندن هم یاد بگیر... شبهای باقیمانده ...

"زیادی" دوستـــت داشتم !!!!میدانـــی اشتباه از کجاست ؟؟؟؟از ...

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمانبرای کسی که در دوری ما...

من رسم دوستی ام مثل نان نیستکه گرمش سر سفره دل باشدو سردش سه...

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ...

دیروز خواب دیدم با یه دسته گل اومده بودی به دیدنم, بایه نگاه...