فاطمه

garl

دخی ۱۴سا له واسفندی هست
عاشق مرتضی پاشایی

و

بنیامین بهادری

ای کاش ای کاش ای کاش#مرتضی#پاشایی
۸

ای کاش ای کاش ای کاش#مرتضی#پاشایی

#مرتضی
۲

#مرتضی

این خودم درست کردم
۶

این خودم درست کردم

اینو خودم درست کردم قشنگه؟؟عایا
۲

اینو خودم درست کردم قشنگه؟؟عایا

اون های لایک‌میکنن ولی کامنت نمیزارن خرهستن
۱۴

اون های لایک‌میکنن ولی کامنت نمیزارن خرهستن

خودم ابادان
۵۳

خودم ابادان

اینم دستم حالا خوبه
۸

اینم دستم حالا خوبه

اینم دستم یهویی
۳۰

اینم دستم یهویی

اینم پاهام یهویی
۶

اینم پاهام یهویی

واقعا کسی نیست بحرفیم؟؟
۱۸

واقعا کسی نیست بحرفیم؟؟

کامنت پلیز
۲

کامنت پلیز

خودم ۳کامنت پلیز
۲۱

خودم ۳کامنت پلیز

لطفا بگید برام مهمه خیلی
۵

لطفا بگید برام مهمه خیلی

امروز تولدت هست کجایی بیا امروزخانواده خاص میخوان برات تولت ...
۱۵

امروز تولدت هست کجایی بیا امروزخانواده خاص میخوان برات تولت ...

بخدا زوده زوده که بگی دیگه حرفینمیمونه
۲

بخدا زوده زوده که بگی دیگه حرفینمیمونه

کاش میشد صدایت هم بوسید
۱

کاش میشد صدایت هم بوسید

خودم اسفند
۹

خودم اسفند