مسعود1

ghalbeahnin

آسمان این مرز و بوم مملو از ستاره های درخشان و بی همتاست...
دنیای من تویی،تودنیای کی هستی؟

امتیاز
298000
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
41

با اجازه همگیتون میرم مغازه تا ظهر دوستتون دارممسعود

11

پستام دارن حذف میشن نمیدونم برا چی؟

سلام صبحتون بخیروشادی

12

اینم میدونی؟ شبتون بخیر!!!!!!!دلم خیلی گرفته؟؟؟؟؟؟؟

5

دارن صدام میزنن با اجازه گریزی نیست....

13

زندگی...

5

داره میگذره....

3

تا همیشه......

21

دلم از دست خیلیا پره.....خدایا ببخششون.....میرم بیرون کمی قد...

سکوتت رو بشکن اون بامن؟

8

ویه وقتیم اازدوستداشتن زیاد؟؟؟؟ این نوع سختشه؟؟؟؟

17

هرسوالی رو پاسخ میدم راست راستشو.....بپرسن؟

15

سلام شب همگیتون بخیروشادی امیدوارم روزخوبی پشت سرگذاشته باشی...

14

برای شمابااجازه همگیتون میرم مغازه تا شبدووووووووووووووستتتت...

6

میدونی؟

15

الان یهو دلم شکست،،،،خدایا دل هیچکی نشکون؟؟ ازخودم متنفرم

18

سلام ظهربخیرظهربرفیتون آفتابی.....

13

با اجازه همگیتون میرم مغازه تواین بارون شایدکسیم نباشهولی مق...

23

سلام صبح بارونیه شمابخیر