می گل

ghalbeshyshay

تن مردونامردیکیست
زمانه بگذرد
تابدانی مردکیست.

امتیاز
7050
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

هنوز اون روز فراموشم نمیشه / که با دست قشنگت روی شیشهکشیدی ع...

تــــــــــــــو ..... ضامن  لبخند   من  نیستی ...........

هر کس هر جا که دلش می خواهد بایستدبه کسی اجازه اینکه به جای ...

⇦مـَـــــــــــــن ⇨کَــــــســـیَــــــم ﮐـــــــــﻪ☜ ﻭﻗﺘــ...

ﺑـــﻬــــﺎﻧﻪ ﻧﯿــــﺎور!رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــــﺮی ﺑﻮد..ﻧﻪ ...

سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیماما وقتی تنه...

1

ﻫﺮ ﺁﺩمی ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﺩﯾﮏ ﺭﻭﺯﯾﮏ جاییبه ﯾﮏ ﻫﻮﺍﯾﯽﺑﺮمی گرددﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﯿ...

هی فلانی....تمام رور هایی که سرگرمیت بودمزندگی ام بودی....

دونه های برف از آسمون فقط برای دیدن چشمات پایین میان ، اما پ...

اونی که میتونه یه روز یه هفته دو هفته.. گاهی یه ماه باهات حر...

در رفاقت رسم ما جان دادن استهر قدم را صد قدم پس دادن استهرکه...