امتیاز
72360
دنبال کننده
1884
دنبال شونده
196

قهرمانی مبارک مرد💪💗

😂😂😂😂

6

تولدم 27/6/13...💗😍

آرزویم این استکه این شهریور جورِ دیگری بیایدآسمان نه مثل هر ...

یکم هم بخندیم😂

یه روز خوب میاد😐نیومد هم به جهنم😊

1

اخرین بار

2

🙅😍😂

😂😂😂😂😂

12

هر آنچه که مرا نکشد،مرا قوی تر خواهد کرد.

3

زندگی هیچوقت آسون نمیشه…تو باید هر روز قوی تر بشی

1

مهم نیست چه کسی باشی و چقدر بزرگ باشیمهم اینه که وسعت دلت چق...